Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

          

instagram

 

               

Kost het inschrijven en/of bemiddelen bij de  Vrijwilligerscentrale Roermond geld?
Nee, deze service is volledig kosteloos.

Worden mijn persoonlijke gegevens getoond op de website?
Je kunt als vrijwilliger bij je inschrijving zelf aangeven of jouw gegevens getoond mogen worden op de website of niet. Ook organisaties kunnen bij inschrijving kiezen of de gegevens wel of niet getoond moeten worden. 
 
Wie beheert de website van de VacatureBank voor Vrijwilligers  Roermond?
De VacatureBank voor Vrijwilligers is onderdeel van de Vrijwilligerscentrale van Stichting Wel.kom. De bemiddelaars van de Vrijwilligerscentrale zijn op de achtergrond actief bij het beheer van de vacaturebank en bij het bemiddelen tussen vraag en aanbod.

In ben mijn inlogcode kwijt. Wat  doe ik nu?
Als je je inlogcode kwijt bent, neem dan contact op met een medewerker van de vrijwilligerscentrale. Dit kun je telefonsich doen of je kunt een email sturen naar VCR@welkom.nu   

Mogen asielzoekers vrijwilligerswerk verrichten?

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning vereist. Wel toetst het UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. Daarom heeft een organisatie een vrijwilligersverklaring nodig als een asielzoeker er vrijwilligerswerk gaat doen.

Een asielzoeker die in Nederland asiel heeft aangevraagd en een (tijdelijke) verblijfsvergunning voor asiel heeft gekregen is vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt. Er staat dan op het verblijfsdocument “arbeid vrij toegestaan, tewerkstellingsvergunning (TWV) niet vereist”. Voor deze groep hoeft een maatschappelijke organisatie geen vrijwilligersverklaring aan te vragen. Een werkgever hoeft in geval van werk ook geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

Een vreemdeling die uitgeprocedeerd is of waarbij geen sprake is van rechtmatig verblijf mag geen vrijwilligerswerk doen.

Wat wordt verstaan onder de onkostenregeling.
Soms is er sprake van een onkosten vergoeding. Meer informatie is te vinden op de site van de belastingdienst.

Geldt deze regeling ook voor mensen met een uitkering?
Bij een uitkering van de sociale dienst of een andere uitkerende instantie moet je altijd informeren welke regeling van toepassing is. Dit kan per gemeente verschillen. 

Wat is de maximale hoogte van een kilometervergoeding voor de auto?
Maximaal is het bedrag dat de ANWB voor het betreffende type auto aangeeft. Het merendeel van de organisaties vergoedt tussen de € 0,18 en € 0,29 per kilometer