Inschrijven organisatie of vrijwilliger

Inloggen

  1. Wachtwoord vergeten?

          

instagram

 

               

Nieuwe Vrijwilligersverzekering via Centraal Beheer Achmea

De Gemeente Roermond heeft per 1 januari 2017 de collectieve VNG Vrijwilligersverzekering ondergebracht bij Centraal Beheer Achmea.
Alle vrijwilligers inclusief mantelzorgers die in de gemeente Roermond als vrijwilliger/mantelzorger werkzaam zijn zijn automatisch verzekerd gedurende de tijd dat zij vrijwilligerswerkzaamheden uitoefenen. De gemeente Roermond heeft voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de gemeente Roermond een verzekering afgesloten (met uitzondering van de vrijwillige politie en vrijwillige brandweer).

Alle organisaties met vrijwilligers in de gemeente Roermond en alle vrijwilligers die in de gemeente Roermond actief zijn, zijn op het moment dat ze vrijwilligersactiviteiten verrichten automatisch verzekerd en hoeven hiervoor geen extra handelingen te verrichten. D.w.z. dat u zich niet als vrijwilliger/stichting/vereniging apart aan hoeft te melden. 

Indien deze verzekering niet voldoet aan uw eisen/wensen, dan dient u zichzelf bij te verzekeren (zie verzekeringsoverzicht VNG Vrijwilligersverzekering).
Vraag via vcr@welkom.nu voor het verzekeringsoverzicht VNG Vrijwilligersverzekering.

Schademeldingen lopen via de gemeente.U dient digitaal het schade aangifteformulier (klik hier voor het digitale schadeformulier) in te vullen en dit met bijlagen zenden aan:

Gemeente Roermond
Team concernadministratie/verzekeringen
T.a.v. Postbus 900
6040 AX Roermond

Na ontvangst van dit schadeformulier met bijlagen, zal de gemeente Roermond de schade melden bij de verzekeringsmaatschappij Centraal beheer Achmea.

Als u vragen heeft over de dekking  van deze vrijwilligersverzekering dan kunt u bellen met Even Apeldoorn (Centraal Beheer Achmea). Dit kan op maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 17.30 uur. Het telefoonnummer is: 055 - 579 8164
Ook kunt u voor meer informatie de website van Centraal Beheer raadplegen: www.centraalbeheer.nl/vrijwilligers